FAQ

Czy Manufaktura Controls to udoskonalona wersja PSAM Control Library?

Pakiet Manufaktura Controls jest oparty na pewnych częściach PSAM Control Library (http://www.codeproject.com/Articles/87329/PSAM-Control-Library, http://www.codeproject.com/Articles/89582/PSAM-WPF-Control-Library), ale kod został napisany na nowo w 90%. Wszystkie wersje specyficzne dla określonych platform korzystają z tego samego engine'u do rysowania nut (zaimplementowanego jako biblioteka przenośna), więc możesz bez problemu przełączać istniejący kod na inne platformy.

Które platformy są obecnie obsługiwane?

Obecnie obsługiwane są następujące platformy:

  • WinForms,
  • WPF,
  • Silverlight,
  • Silverlight dla Windows Phone,
  • ASP.NET MVC,
  • Universal Apps (Windows Runtime). 

Poszczególne funkcjonalności mogą różnić się pomiędzy implementacjami na konkretne platformy. W przyszłości zamierzamy stworzyć biblioteki Xamarina do tworzenia aplikacji na Android i IOS.

Jakie są ograniczenia wersji demo?

Wersja demo zawiera wszystkie funkcjonalności pełnej wersji, ale wyświetla czerwony napis "Demo" w rogu kontrolek. :) Nie chcieliśmy implementować wyszukanych mechanizmów ochrony praw autorskich. Wersja demo jest przeznaczona wyłącznie do testowania i nie może być używana w produkcyjnych aplikacjach.

Czy istnieją przykładowe aplikacje działające produkcyjnie, stworzone przy użyciu Manufaktura Controls?